Gå til innhold

Årsresultatet konsernet 2022 – volumvekst på 32 prosent og tilfredsstillende resultatforbedring

Konsernet Consto hadde i 2022 en omsetning på 10,7 milliarder kroner mot 8,1 milliarder året før, og et resultat på 267 millioner kroner mot 223 millioner kroner i 2021.

Konsernet Consto hadde i 2022 en omsetning på 10,7 milliarder kroner mot 8,1 milliarder året før, og et resultat på 267 millioner kroner mot 223 millioner kroner i 2021.

– 2022 har vært et krevende år preget av usikkerhet knyttet til leveranser, økte priser på byggematerialer grunnet ettervirkninger av pandemien, samt krigen i Europa. Vi har også noen tapsprosjekter, men organisasjonen har brettet opp ermene og vist stor stå-på-vilje. Konklusjonen er at resultatet for 2022 er tilfredsstillende gitt disse forutsetningene, og vi har lagt et godt grunnlag for 2023, sier Hans Kristian Seterlund.

Omsetningen for den norske byggevirksomheten i 2022 fordeler seg slik: Nord-Norge: 2,4 milliarder kroner, Midt-Norge: 1,6 milliarder kroner, Vestlandet: 867 millioner kroner, Østlandet: 2,1 milliarder kroner og Sørlandet: 520 millioner kroner. Omsetningen for vår virksomhet i Sverige, Consto AB, var på 1,9 milliarder kroner. Anleggsvirksomheten fikk en samlet omsetning på 1,3 milliarder kroner.

Constos ordrereserve totalt utgjorde ved årsskiftet 12,3 milliarder kroner, hvorav 2,9 milliarder kroner i Sverige.

For mer informasjon:
Hans Kristian Seterlund, administrerende direktør Consto AS, 480 78 990

Konsernet Consto er et av Norges ledende bygg- og anleggskonsern. Konsernets datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har 1 250 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor er i Tromsø.

  • Publisert: 19. april 2023
  • Kategorier: Nyheter