Gå til innhold

Consto fusjonerer byggvirksomheten

Consto fusjonerer datterselskaper inn i Consto AS.

Constos byggevirksomhet i Norge består i dag av åtte juridiske selskaper. I løpet av første halvår 2024 vil syv av selskapene bli fusjonert inn i morselskapet Consto AS. Det innebærer at alle selskapenes ansatte, eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til Consto AS. Selskapene som inngår i fusjonen er Consto Nord AS, Consto Midt-Norge AS, Consto SFJ AS, Consto Rogaland AS, Consto Sør AS, Consto Øst AS og Consto Eide AS.

Enhetene som inngår i fusjonen blir videreført som egne resultatenheter, med samme ledelse som i dag. Datterselskapet Consto Bergen AS inngår ikke i fusjonen og vil fortsette som egen selvstendig juridisk enhet.

Consto konsernet vil etter fusjonen bestå av tre virksomhetsområder; Consto Bygg Norge, Consto Anlegg og Consto Bygg Sverige.

– En enklere selskapsstruktur vil ha flere fordeler. Sammenslåingen vil gi en plattform for samarbeid, kompetanseutveksling og erfaringsdeling mellom de sammenslåtte enhetene, slik at vi bedre kan benytte oss av konsernets samlede ressurser og kompetanse. Det vil skape synergier for alle resultatenhetene, sier administrerende direktør i Consto, Kent-Helge Holst.

– Vi har tro på at fusjonen vil styrke oss som en robust og konkurransedyktig enhet i markedet, rustet til å møte framtidige utfordringer og muligheter. Ved å samle våre enheter forventer vi å oppnå en rekke fordeler som vil gjøre oss til en attraktiv samarbeidspartner og arbeidsgiver. Kort og godt; vi styrker vår konkurranseevne, legger han til.

Han understreker at sammenslåingen ikke får konsekvenser for Constos kunder og samarbeidspartnere.

– Vi skal opprettholde og bygge videre på den høye standarden for kvalitet og pålitelighet som våre kunder forventer. Vi ser frem til å realisere synergiene som fusjonen vil bringe, og til å skape en enda sterkere organisasjon for fremtiden, sier Holst.

Kontaktperson:
Kent-Helge Holst, Administrerende direktør, Consto: 480 70 114

Consto er et av Norges ledende konsern innenfor bygg og anlegg. Consto er landsdekkende og har virksomhet på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige. Konsernet har omkring 1 250 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor er i Tromsø.

 

  • Publisert: 23. januar 2024
  • Kategorier: Nyheter