Gå til innhold

Mangfold og inkludering

Konsernet jobber for å ha en variert og sammensatt organisasjon med tanke på alder, etnisitet, kjønn, kompetanse og bakgrunn.

Konsernets eksistens og utvikling er avhengig av dyktige mennesker med variert kompetanse, ferdigheter, egenskaper, personlighet og bakgrunn. Med konkurransedyktige betingelser, gode utviklingsmuligheter og et godt og uformelt arbeidsmiljø ønsker Consto å tiltrekke seg de beste kandidatene i bransjen.

Konsernet jobber for å ha en variert og sammensatt organisasjon med tanke på alder, etnisitet, kjønn, kompetanse, bakgrunn, livssyn og legning.

Mangfold, inkludering og ikke-diskriminering er en del av personalpolitikken og er forankret i virksomhetens etiske regelverk, strategier og retningslinjer. Varslingsrutiner for kritikkverdige forhold er en del av rutinene.

Konsernet er i en bransje med lav kvinneandel. Ved rekruttering har det vært fokus på å ansette flere kvinner til konsernet. Vi har kontinuerlig fokus på å øke kvinneandelen, samt å kartlegge eventuelle lønnsforskjeller mellom kjønn.

For Constos del handler de sosiale bærekraftmålene om å ivareta våre medarbeidere, samt å gjøre kunden god. Dette gjør vi gjennom kontinuerlig fokus på vår bedriftskultur. Vår visjon, våre verdier, våre etiske retningslinjer og våre ønskede holdninger danner grunnlaget for Constokulturen, og gjennom ivaretakelse av denne tar vi også vare på alle våre medarbeidere. Slik vil vi også gjøre kunden god.