Gå til innhold

Vårt grønne konsept

Vi tenker bærekraft i alle faser av et prosjekt.

Våre mål og strategier innenfor klima og miljø danner grunnlaget for det vi har kalt for «Constos grønne konsept», som er en beskrivelse av hvordan vi tenker grønne løsninger i alle faser av et prosjekt.

Allerede i prosjektutviklingen jobber vi med byggherren for å sette miljøambisjoner for prosjektet og utarbeide en miljøoppfølgingsplan. Vi involverer tidlig våre interne miljøressurser i Consto og sørger for å velge bærekraftige materialer og løsninger.

I utførelsesfasen sørger vi for å følge opp miljøambisjonene og målene som er satt for prosjektet. Et sentralt element i denne fasen er energibruken på bygge- og anleggsplassen, og her følges de fastsatte målene for prosjektet. Ved hjelp av digitale verktøy effektiviserer vi prosessen og bidrar til at vi gjør det rett første gang. Dette fører til en bærekraftig byggeprosess, både miljømessig og økonomisk.

I ferdigstillelsesfasen er vi opptatt av systematisk og gjentakende testing av de valgte løsningene. Før overtakelse av bygget vil vi ha opplæring av driftspersonell, slik at vi er trygge på at driften av bygget vil være bærekraftig.

Prosjektutvikling
 • Sette miljøambisjoner sammen med byggherren
 • Utarbeide miljøoppfølgingsplan (MOP)
 • Involvere våre miljøressurser
 • Valg av bærekraftige materialer og løsninger
Byggefase/utførelse
 • Følge opp våre miljøkrav/miljømål
 • 90% avfallssortering
 • Energibruk
 • Energieffektive løsninger
 • Digitale løsninger
Ferdigstillelse/overlevering
 • Systematisk og gjentakende testing av de valgte smarte løsningene og teknologien
 • Systematisk opplæring av teknisk personell før overtakelse