Consto Nord AS: Nord-Norge

Consto Nord AS dekker byggemarkedet i Nord-Norge og på Svalbard.

Inntil alle formaliteter er på plass vil de to nåværende bygg-regioner (region Nord og region Hålogaland) være operative i dagens form.
Opprettelsen av Consto Nord AS medfører ingen endringer i de lokale adressene i Nord-Norge (som du finner i adresseoversikten).

Kontaktperson Consto Nord AS:
Daglig leder Erlend Danielsen, telefon +47 47 89 99 89
Personalsjef Ståle Sæther, telefon + 47 95 47 35 11

Besøk: Sjølundveien 4/6, 9016 Tromsø
Post: Postboks 6154 Langnes, 9291 Tromsø
Sentralbord: +47 77 75 27 00

Faktura: Consto AS, org.nr 995 754 606
Husk prosjektnummer!
Adresse faktura: c/o Consto AS Postboks 6154 Langnes, 9291 Tromsø
Fakturaformat: EHF og PDF-format
E-post faktura: faktura@consto.no


Her finner du oss

| |||||