Gå til innhold

Muligheter og utvikling

I Consto har vi korte beslutningsveier, vi har stor grad av selvstendighet og vi får mye ansvar. Vi setter personlig og faglig utvikling i fokus, og karrieremulighetene er mange.

Constoskolen

Constoskolen er et samlebegrep for ulike kurs som har til hensikt å utvikle medarbeideren i Consto. Felles for alle kursene er at vår bedriftskultur, Constokulturen, alltid er i fokus.

Introkurs og lederutvikling

Som nyansatt får alle delta på Constoskolens introkurs for nyansatte. Constoskolen har også lederutviklingskurs for ulike ledernivåer i Consto, og skolen utvides stadig med flere fagkurs.