Gå til innhold

Sommerjobb, nyutdannede og lærlinger

Vi har prosjekter over hele Norge. Kanskje finner vi noe som passer deg!

Konsernets eksistens og utvikling er avhengig av dyktige mennesker med variert kompetanse, ferdigheter, egenskaper, personlighet og bakgrunn. Med konkurransedyktige betingelser, gode utviklingsmuligheter og et godt og uformelt arbeidsmiljø ønsker Consto å tiltrekke seg de beste kandidatene i bransjen.

Studenter:

Consto har mentoroppfølging av studenter som skriver sin bacheloroppgave eller masteroppgave i samarbeid med bedriften. Vi hjelper til med å identifisere gode problemstillinger som kan gi studentene et godt utgangspunkt – og vår erfaring er at dette kan gi også oss verdifull kompetanse.

Vi er åpen for alle innspill og ideer til prosjekt- bacheloroppgave og masteroppgave. Ta kontakt, så finner vi noe som passer deg.

Sommerjobb og nyutdannede:

Den viktigste arenaen for opplæring og kompetanseheving er den vi gjør hver dag. En forutsetning er et godt samspill mellom seniorer med tung prosjekterfaring og nyutdannede med høy kompetanse innen teknologi. Rett teamsammensetning er bærebjelken både for god prosjektgjennomføring og for overføring av kompetanse og opplæring.

Vi er opptatte av å legge til rette for sommerjobber, og at sommerjobbene har et innhold som er relevant for den utdanningen studentene har valgt, og de få opplæring ute på prosjektene.

For tre år siden etablerte vår prosjektutviklingsavdeling en traineeordning for nyutdannede og ingeniørstudenter fra NTNU. Annethvert år har avdelingen tatt inn to studenter som «skygger» en av våre erfarne kolleger, og som få skreddersydd opplæring i tekniske fag.

Vi er åpen for alle innspill og ideer til prosjekter- bachelor og masteroppgaver. Ta kontakt, så finner vi kanskje noe som passer deg.

Studenter i sommerjobb 2022:
33

Nyutdannede 2022:
21

Vi legger ut stillingsannonser for sommerjobb og nyutdannede mellom perioden september og mars.

Lærlinger

Lærlinger er en viktig ressurs for oss i Consto. Er du rett for oss, og vi rett for deg, kan samarbeidet bli langvarig.

Lærlinger 2022:
36