Gå til innhold

Digitalisering

For Consto handler digitalisering om interaksjon og samhandling, tverrfaglighet, koordinering, åpenhet og involverende byggeprosess fra tidligfase til overlevering.

Digitale verktøy er viktige kommunikasjons- og visualiseringsverktøy som blir aktivt brukt i dialog med byggherre, brukere og ulike utførende, slik at man på en god og effektiv måte kan se bygget virtuelt og hente data og informasjon om byggeriet fra modellen.

I praksis betyr digitalisering i Consto at vi:

 • Bearbeider digitale modeller i anbudsfasen slik at vi tidlig får identifisert muligheter og risikoer
 • Kalkulerer ut fra modeller
 • Planlegger ut fra modeller (VDC, Big Room, ICE, 4D)
 • Vi analyserer ut fra digitale modeller (sol-/skyggestudie, energi)
 • Vi visualiserer ved hjelp av digitale modeller (Animasjon, AR, VR)
 • Vi handterer digitale terrengdata for graveplaner og masseuttak
 • Utarbeider digitale rigg og logistikkplaner fra modeller
 • Samler all informasjon på ett sted
 • Skaper informasjon til riktige beslutninger tidlig i prosjektet
 • Jobber integrert og tverrfaglig
 • Kontrollerer modeller (kollisjonskontroll)
 • Alle har full tilgang til den digitale modellen på byggeplassen via mobile enheter
 • Dokumenterer alle forhold på byggeplass med heldigitalt KS-system
 • Håndterer papirløse prosjekter, der all informasjon hentes fra BIM-modellen
 • Benytter digitale feltverktøy som er integrert med BIM-modell gjennom hele byggeprosessen

Kontaktperson