Gå til innhold

HMS

Det er en selvfølge at en byggeplass skal være trygg og sikker. Ingen skal bli syke eller skadet av å jobbe i Consto.

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er kontinuerlig fokus på alle våre arbeidsplasser hver eneste dag, og vårt fokus på HMS er forankret i våre etiske retningslinjer og i våre verdier.

Vi går aldri på akkord med sikkerheten. Alle i Consto har et ansvar for å vise aktsomhet i sitt daglige virke. De samme kravene stiller vi til våre samarbeidspartnere og leverandører. Derfor går våre leverandører gjennom en seriøsitetskontroll før oppstart på våre prosjekter. Slik sørger vi for en god sikkerhetskultur på alle våre byggeplasser.

Consto har mål om en H-verdi på 0 (antall skader pr 1 million arbeidede timer).  Våre HMS-mål sidestilles med økonomiske målsettinger, og er implementert i vår møtekultur i organisasjonen.

Constos byggeplasser skal fremstå som ryddige, godt sikret og skiltet. Ryddighet og orden er det beste tiltaket for å forhindre ulykker og skader, samt sikre kvalitet i gjennomføringen og i sluttproduktet.