Gå til innhold

Baneheia Park

Nytt fylkeshus Agder, parkering og boligprosjekt

Prosjektet består av nytt fylkeshus i Agder, 44 boliger og parkeringsanlegg i kjeller. Prosjektet er utviklet i samarbeid mellom Consto, Christiansholm Eiendom og Longva Arkitekter.

Ca 50 prosent av bruttoareal inngår i nytt fylkeshus der Agder Fylkeskommune er byggherre. Boliger og parkeringsanlegg bygges for Baneheia Park 2. Fylkeshusdelen ble vunnet gjennom konkurransepreget dialog som pågikk første halvår 2021, og tildeling av kontrakt juli 2021.

Fossilfri/utslippsfri byggeplass
Det er fossilfri byggeplass i dette prosjektet. Det er akseptabelt å bruke transportmidler som nytter fossilt drivstoff for å laste av/hente materialer mv. innenfor tomtegrensen, men energibruk ut over det inne på tomta skal være fossilfri eller utslippsfri.

CO2-besparelse ved tilbudt bygg
Consto skal levere et bygg hvor OneClick LCA er brukt for å simulere de faktiske utslippene ved det tilbudte bygget.

Energi
Bygget bygges som Plusshus, dvs. at bygget produserer mer ‘’elektrisk’’ energi enn det bruker i løpet av et år. Lokal energiproduksjon med høyeffektive solceller montert på tak og fasader.

Status Under oppføring
Entreprenør
Byggherre Baneheia Park/Agder fylkeskommune
Areal 14 350 kvm
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 336
Ferdigstilt 2024