Gå til innhold

Brofestebygget og tilbygg Sør, Amfi Moa

Brofestebygget er et tilbygg på ca. 3.700m2 til Amfi Moa øst. Bygget inneholder 5 butikker, Cafe og 7 kontorlokaler. Consto fikk byggeoppdraget etter å ha vunnet anbudet i totalentreprisekonkurranse. Bygget er, som det ligger i navnet, østlige brofeste til framtidig gangbro over E-39 som vil knytte sammen kjøpesenteret (øst) med resten av Amfi sine lokaler på Moa. Byggetid fra sommer 2014 til vinter 2015. En av opsjonene i kontrakten for Brofestebygget var «Tilbygg sør». Opsjonen ble bestilt og byggetid var ca. sommer 2015 til vår 2016. Tilbygg sør er ca. 2.450m2 + ca. 250m2 teknisk rom på tak.

Som konsekvens av Tilbygg sør ble store deler av eksisterende kjøpesenter ombygd og endret til ny planløsning, nye og ombygde butikker og oppgraderinger av tekniske anlegg. Consto og underentreprenører har også utført innredningsarbeid og tilpassinger for 16 butikklokaler som del av tilbygg sør og ombygging av eksisterende senter i tillegg til nevnte lokaler i Brofestebygget.

StatusFerdigstilt
EntreprenørRegion Midt
ByggherreAmfi Bygg Moa AS
Areal3700 + 2700 kvm
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 140
Ferdigstilt2015