Gå til innhold

Dampsaga Barnehage, Kongsberg

Consto bygger Dampsaga Barnehage på Kongsberg.

Prosjektet ble gjennomført i totalentreprise med  ferdigstillelse sommer 2015.

Bygget er på ca 1.400 m2 BTA og har plass til cirka 100 barn og 20 voksne fordelt på tre avdelinger.

Bygget er  prosjektert som lavenergihus. Utomhus opparbeides det oppholds-, og aktivitetssoner tilpasset brukere av bygget. For øvrig tradisjonelle byggemetoder og materialvalg for denne type bygg

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Øst AS