Gå til innhold

Etablering vann- og avløpsledninger

Etablere vann- og avløpsledning og varerør for elektronisk kommunikasjon i prosjektet Reservevannforsyning Frogner – Kløfta.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Anlegg Øst AS
Byggherre Nedre Romerike Vannverk IKS
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 25,7
Ferdigstilt 2018