Gå til innhold

Fabrikk på Hitra

den første fabrikken av sitt slag i Europa.

Den nye fabrikken på Hitra bygges for NutriShell, og skal produsere biprodukter fra skalldyr. Dette blir den første fabrikken av sitt slag i Europa.

Den nye fabrikken på 1 000 kvadratmeter blir et tilbygg ved siden av produksjonsanlegget til HitraMat AS, der det årlig foredles 4 500 tonn taskekrabbe, tilsvarende omkring 70 prosent av all taskekrabbe landet i Norge.

I fabrikken skal NutriShell AS prosessere restråstoff fra produksjonen til HitraMat. Prosjektet er det eneste i sitt slag i Europa.

Avtalen innebærer et arbeidsfellesskap mellom HitraMat Eiendom, NutriShell og Consto om utvikling og bygging av fabrikken.

Consto har ansvaret for de bygningsmessige konstruksjonene, herunder blant annet betongkonstruksjoner og fundamenter for bygg og maskiner, bygningskonstruksjon for maskiner, støttesystemer og kontorer, samt de tekniske installasjoner for bygget.

NutriShell har ansvaret for maskiner og utstyr til produksjon.

StatusUnder oppføring
EntreprenørRegion Midt
ByggherreNutriShell
Areal1 000 kvm
Ferdigstilt2023