Gå til innhold

Follotunnelen E6 Akershus

Rehabilitering og total teknisk oppgradering av Follotunnelen på E6 i Akershus. To løp á 903 m tunnel. Arbeider inne i tunnelen er utført som dag- og nattarbeid. Dagsone: 10 km grøftearbeider langs E6.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Anlegg Øst AS