Gå til innhold

Follotunnelen

Rehabilitering og total teknisk oppgradering av Follotunnelen på E6 i Akershus.

To løp á 903 m tunnel. Arbeider inne i tunnelen er utført som dag- og nattarbeid. Dagsone: 10 km grøftearbeider langs E6.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Anlegg Øst AS
Byggherre Statens vegvesen Region øst
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 45