Gå til innhold

Jarfjord grensestasjon for Grensevakten i Nord

Byggherre Forsvarsbygg
Areal 2500 m2
Byggetid august 2014 – mars 2016

Bygget utgjør 2500 m² over 2 etasjer, i tillegg skal det bygges carport.

Bygget har bl.a. kantine, kjøkken, treningsrom, soverom og rom for militært utstyr

Bygget har et areal på  2.500 m² over 2 etasjer, i tillegg kommer carport. Bygget har bl.a. kantine, kjøkken, treningsrom, soverom og rom for militært utstyr.
I forkant av byggearbeidene ble det igangsatt rydding av skog i juli 2014, og deretter etablere en 300 meter lang vei inn fra fylkesveien mot selve tomta, som i hovedsak besto av myr og fjell. Det ble blant annet fjernes en del sprenglegemer fra 2. verdenskrig med fjernstyrt gravemaskin før grunnarbeidene kunne ta til.

Det er etablert et eget vannforsyningsanlegg og eget avløpsrenseanlegg. Det er også etablert et bergvarmepumpeanlegg som står for hoveddelen av oppvarmingen.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Nord AS