Gå til innhold

Jarfjord grensestasjon for Grensevakten i Nord

Nytt bygg for Grensevakten i nord

Byggherre Forsvarsbygg
Areal 2500 m2
Byggetid august 2014 – mars 2016

Bygget utgjør 2500 m² over 2 etasjer, i tillegg skal det bygges carport.

Bygget har bl.a. kantine, kjøkken, treningsrom, soverom og rom for militært utstyr

Bygget inneholder alt som skal til for å drifte en operativ forsvarsenhet i et krevende miljø – blant annet fasiliteter som dekker et bredt tilbud av fritidsaktiviteter.
Dette er det siste store byggverket som fullføres etter innføringen av grensekontroll i Schengen-avtalen i 2001.

Bygget har et areal på  2.500 m² over 2 etasjer, i tillegg kommer carport. Bygget har bl.a. kantine, kjøkken, treningsrom, soverom og rom for militært utstyr.
I forkant av byggearbeidene ble det igangsatt rydding av skog i juli 2014, og deretter etablere en 300 meter lang vei inn fra fylkesveien mot selve tomta, som i hovedsak besto av myr og fjell. Det ble blant annet fjernes en del sprenglegemer fra 2. verdenskrig med fjernstyrt gravemaskin før grunnarbeidene kunne ta til.

Det er etablert et eget vannforsyningsanlegg og eget avløpsrenseanlegg. Det er også etablert et bergvarmepumpeanlegg som står for hoveddelen av oppvarmingen.

Generalentreprise. En beskrevet utførelsesjobb med prosjektledelse og administrasjon av byggearbeidene. Consto har hatt underentrepriser på ventilasjon, rør, kulde/kjøling og elektro, og en omfattende koordinering mot Forsvarets egne leverandører på sikkerhets- og styringssystemer. Egenproduksjon av betong- og tømrerarbeider.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Region Nord
Byggherre Forsvarsbygg
Areal 2500 kvm
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 97,5
Ferdigstilt 2017