Gå til innhold

Jessheim Hageby III, Akershus

98 leiligheter fordelt på tre blokker

98 leiligheter fordelt på tre blokker, felles parkeringskjeller og utomhusanlegg. To av blokkene har fem etasjer, mens den tredje blokken er på syv etasjer. I høyblokkens 1. etasje ligger en Jokerbutikk (prosjektets eneste næringsareal). P-kjeller m/direkte heisatkomst til alle etasjene, 98 parkeringsplasser. Utomhusarealet er opparbeidet med lekeplasser, benker og et cirka 450 kvadratmeter stort vannspeil.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Region Øst
Byggherre Jessheim Vest Eiendom AS
Areal 11700 kvm
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 173
Ferdigstilt 2017