Gå til innhold

Kommunale utleieboliger, Oppdal

Oppføring av åtte nye utleieboliger

Oppføring av nye kommunale utleieboliger. I alt åtte leiligheter, samtalerom, og teknisk rom fordelt på to plan, samt en frittstående bodrekke med i alt åtte boder. Bygget er forberedt for enkel omgjøring til omsorgsboliger.

 

Status Ferdigstilt
Entreprenør Region Midt
Byggherre Oppdal kommune
Areal 500 kvm
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 15,8