Gå til innhold

Lillekollen barnehage

Ny barnehage i Molde

Utbyggingen skal ha en tydelig miljøprofil. Alt av rivningsarbeider skal sorteres, barnehagen skal oppføres i massivt tre, og den skal hente varmeforsyning fra jordvarme.

Også når det gjelder innredning vil det blir fokus på miljø og gjenbruk.

Byggestart er satt til sommeren, og da skal Consto Midt-Norge bygge ny barnehage med plass til 115 barn, inkludert uteavdeling. Den skal etter planen stå ferdig høsten 2023.

Utbyggingen av Lillekollen vil omfatte riving av to bygg, som kalles for Gulhuset og Rødhuset, og disse blir erstattet av et nytt bygg som skal plasseres mer sentralt på tomta.

Driften av barnehagen ble allerede høsten 2020 flyttet til et annet bygg i nærheten.

Status Under oppføring
Entreprenør Region Midt
Byggherre Molde eiendom KF
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 50 ekskl. mva
Ferdigstilt 2023