Gå til innhold

Lovisenberg Diakonale sykehus – bygg for psykisk helsevern

Administrasjonsbygg for sykehusledelsen (Bygg A)
BTA ca. 5.000 m2 – 5 etasje. Bygget utført i Energiklasse B. Overlevert august 2016.
Kulvertforbindelse mellom nybygg og eksisterende sykehus/85 meter lang og 4,6 meter bred som forbinder bygg A og B med eksisterende sykehus. Det er også etablert to båreheiser i den eksisterende sykehusbygningen fra 1930. Her ble heis-sjakter prefabrikkert i stål og heist ned igjennom taket.

Bygg for psykisk helsevern (Bygg B)
96 sengeposter fordelt på skjermet og åpen avdelinger.
Kontorlokaler, sikret uteområde, UVI laboratorium og vaktrom.
9 etasjer (2 parkeringsetasjer kjeller).
Bygget er utført i Energiklasse B.
Overlevering sykehusarealene desember 2017 (Utomhus juni 2018).

StatusFerdigstilt
EntreprenørConsto Eide AS
ByggherreLovisenberg sykehus
Areal18000 kvm
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 590
Ferdigstilt2017