Gå til innhold

Mælan barne- og ungdomsskole, Sørfjorden

Husbysjøen bygger Consto skole for 90 elever fordelt på barne- og ungdomstrinnet. Prosjektet består av nybygg i to plan som bygges sammen med to eksisterende bygg. Eksisterende administrasjonsbygg skal bygges om når nybygget er overlevert. I tillegg skal garderober tilhørende svømmehall pusses opp. Bygget bygges tett på skole i drift, med høyt fokus på HMS og dialog med skolen.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Region Midt
Byggherre Indre Fosen kommune
Areal 2000 kvm nybygg + 400 kvm byggfornyelse
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 73
Ferdigstilt 2018