Gå til innhold

Mælan barne- og ungdomsskole, Sørfjorden

Samspillskontrakt. Kontraktsum 61 mill. kr eks. mva. Prosjektet vunnet i en design-/priskonkurranse. Barne- og ungdomsskole (1-10 klasse) dimensjonert for 90 elever. Prosjektet består av 1 890m2 nybygg og 400m2 rehabilitering av eksisterende bygg. Nybygget bygges som passivhus.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Midt-Norge AS