Gå til innhold

Næringsbygg på Voss

Skal oppfylle kravene til BREEAM Very Good

Bygget skal oppføres i henhold til standarder som oppfyller kravene til BREEAM-sertifiseringen Very Good. Det skal i hovedsak benyttes til kontorer, service og helserelatert virksomhet. I tillegg skal det etableres parkeringskjeller, samt lokaler for kafe/restaurant på gateplan.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Bergen AS
Byggherre Bane NOR Eiendom
Areal 11 700 kvm
Kontraktssum ekskl. mva 220
Ferdigstilt 2021