Gå til innhold

Næringsbygg på Voss

Sertifisert til BREEAM Excellent.

Consto har vært totalentreprenør med ansvar for arkitektfag, prosjektering, bygging og koordinering av tekniske entreprenører og underentreprenører. Egenproduksjon av betongarbeider.

Bygget skal i hovedsak benyttes til kontorer, service og helserelatert behandling. I tillegg skal det etableres parkeringsanlegg samt et cafè/restaurant-lokale. Leietakere er blant annet Voss Herad, Helse Bergen/BUP, Vestland Fylkeskommune og Voss Parkering.

Bygget får parkeringsanlegg over to plan med plass til ca. 110 biler. Videre vil bygget bestå av fem etasjer som innredes etter leietakers funksjon. Utomhus skal opparbeides med blant annet etablering av amfi på 2.plan. Dette vil bli et naturlig samlingspunkt for ansatte og besøkende på bygget. Konstruksjonsmessig er bygget fundamentert på stålkjernepeler mot fjell. Konstruktiv bunnplate og med plasstøpt bæresystem.

Bygget ble i 2023 sertifisert til BREEAM-NOR Excellent.

Bygget er levert som passivhus, med energiforbruk som er 23 prosent bedre enn kravet til energimerke A. Lavt energibruk er løst ved valg av gode energiløsninger, som lavt energiforbruk på utstyr og hvitevarer, led-belysing, dagslystyring, heis som produserer energi når den går nedover, varmepumpe og solceller på tak. Prosjektet har vært opptatt av å velge miljøriktige materialer for å sikre et godt innemiljø som gir gode forhold for ansatte og brukere. Prosjektet fikk topp score på teknisk driftsstart og prøvedrift.

Prosjektet ble utført med full utnyttelse av BIM og bruk av LEAN i form av taktplanlegging og soneinndeling gjennom hele gjennomføringsfasen.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Bergen AS
Byggherre Bane NOR Eiendom
Areal 11 700 kvm
Kontraktssum ekskl. mva 220
Ferdigstilt 2022