Gå til innhold

Nordhordland Helsehus, Knarvik

Helsebygg med tjenester som legevakt, ambulanse, fysioterapi, ergoterapi, dialyse, hudspesialist, BUP, Barnevern +++. BTA16 824m2, hvorav 3 594m2 parkering.
Før de bygningsmessige arbeider igangsettes, skal eksisterende bebyggelse saneres, og det gjennomføres et omfattende grunnarbeid.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Bergen AS