Gå til innhold

Nordhordland Helsehus, Knarvik

Totalentreprise for nytt interkommunalt helsehus. Helsehuset skal yte tjenester til befolkningen i de ni eierkommunene. Det er et samarbeid mellom Helse Bergen og kommunene. Det inneholder tjenester som legevakt, ambulansestasjon, fysioterapi, tannleger, spesialisthelsetjenester, BUP, VOP, PPT, helsstasjon mm.
Innholdet i helsehuset skal fremme et framtidsrettet helhetlig helsetilbud for innbyggerne i Region Nordhordland. Arealet er utformet slik at det ligger til rette for samarbeid og samhandling på tvers av ulike fagmiljø og tjenestenivå. Det er et mål at utformingen av Helsehuset skal bidra til utvikling, læring og bygge sterke fagmiljø som er et godt grunnlag for rekruttering av nødvendig kompetanse i framtiden.

Prosjektet får underetasjer med plass til ca. 100 biler. Det blir videre 6 etasjer som innredes til de ulike avdelingen Fra 2 etasje får bygget et åpent atrie der det på plan 2 etableres et parkanlegg. Også på plan 4 og 5 lages det uteområder på tak slik at både pasienter og ansatte får gode møteplasser.

Prosjektet bygges som passivhus og har fellesarealer med høye krav til overflate standard og til motstandsevne mot slitasje.
Prosjektet utføres med full utnyttelse av BIM, gjennomføring med innvolverende planlegging(basis i LEAN) og med systematisk ferdigstillelse som forutsetning for gjennomføringen.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Bergen AS
Byggherre Region Nordhordland Helsehus IKS
Areal 16 400 kvm
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 310
Ferdigstilt 2020