Gå til innhold

Nyhavn, Bergen

Bygging av 83 leiligheter fordelt på fire bygg.

Tomten har tidligere vært benyttet til industri. Rivning av eksisterende bygninger samt fjerning av forurensede masser har vært en del av oppgaven.

Komplekst boligprosjekt med pelfundamentering i sjø og bygging av kai. Oppdelt i 4 blokker med kontinuerlig bygging. Plasstøpt bærekonstruksjon, fasader i kombinasjon av tre og tegl. Fundamentering besto både av stålkjernepeler for bygninger på land, samt stålrørspeling for bygg som fundamenteres over sjø. Videre er det etabler bilheis over 3 nivåer, hvor nederste nivå ligger delvis under vannivå.

De 83 leilighetene er fordelt på fire blokker. Blokkene ligger sørvestvendt til i sjøkanten og solforholdene er gode. Alle leilighetene har balkonger eller terrasser, noen har to. Både leiligheter, fellesareal og uteområder har universell tilkomst. Blokkene ligger i vifteform slik at flest mulig leiligheter skal få best mulig utsikt mot sjøen.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Bergen AS
Byggherre Nyhavn Bergen AS
Areal 8 600 kvm
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 181
Ferdigstilt 2020