Gå til innhold

Nytt boligprosjekt i Sandnes

Østraadt Havn

Consto har inngått kontrakt med Nordr om utvikling av et nytt boligområde i Sandnes utenfor Stavanger.

Området er i dag et havne- og industriområde som skal omgjøres til fordel for boliger, næring, tjenesteyting og rekreasjon. Østraadt Havn har kort avstand til Sandnes sentrum og sentral beliggenhet til den nye bussveien som er under bygging mellom Sandnes og Stavanger via Forus.

Det nye boligområdet heter Østraadt Havn og omfatter totalt 564 boenheter fordelt på syv byggetrinn. Consto og Nordr inngikk i går en samspillsavtale som omfatter byggetrinn 1 – 3.

Byggetrinn 1-3 inneholder 105 boliger med tilhørende parkeringskjeller, uteområde og næringsareal med et samlet areal på ca. 10 000 kvadratmeter, og et salgbart boligareal på ca. 6 000 kvadratmeter. Samspillet mellom partene vil strekke seg frem mot høsten 2024, med sikte på byggestart ved neste årsskifte. Ferdigstillelse i slutten av 2026.

 

Status Under oppføring
Entreprenør Distriktskontor Rogaland
Byggherre Nordr AS
Areal 10 000