Gå til innhold

Øvre Nyhavna, Trondheim

Totalt 402 leiligheter i helt ny bydel i Trondheim

Consto Midt-Norge har fått kontrakt på byggetrinn 3, 4 og 5 i Øvre Nyhavna, en helt ny bydel i Trondheim.

Den nye bydelen har nær beliggenhet til både sjøkanten og sentrum av Trondheim. Byggetrinn 3 består av 117 leiligheter fordelt på fire bygg, totalt 10.000 kvadratmeter. I tillegg skal det bygges parkeringskjeller og næringslokaler.

Byggestart er høsten 2020, med ferdigstillelse høsten 2022.

Byggetrinn 4 består av 115 leiligheter fordelt på fem blokker, totalt 10.000 kvadratmeter, med oppstart høsten 2021 og ferdigstillelse sommeren 2023.

Byggetrinn 5 utgjør 170 leiligheter fordelt på seks blokker, ca. 17.000 kvadratmeter. Prosjektering startet høsten 2021, ferdigstillelse av byggetrinnet er satt til sommeren 2024.

Consto Midt-Norge har hatt et godt og nært samarbeid med Heimdal bolig i flere år.

Heimdal Bolig sin utbygging på Øvre Nyhavna er på totalt ca. 550 boliger.

Prosjektet er krevende med tanke på grunnforhold. Byggene skal peles ned til fjell og på området er det noe forurensing som skal håndteres.

 

Status Under oppføring
Entreprenør Region Midt
Byggherre Heimdal Bolig
Areal 10.000 + 10.000 + 17.000 kvadratmeter
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 800 ekskl. mva
Ferdigstilt 2022 (trinn 3), 2023 (trinn 4), 2024 (trinn 5)