Gå til innhold

Rehabilitering av Karl Johans Gate 33

Totalrehabilitering av næringslokaler og hotell

Totalrehabilitering og endring av næringslokaler i kjeller og grunnplan. Gulvplanet ble senket med en meter, og alt av bærende konstruksjoner er forsterket eller skiftet ut.

Masseuttak av alunskifer fra kjeller på ca 2 000 tonn. Det ble montert to nye heiser, en vareheis og en personheis. I tillegg er det klargjort for montasje av rulletrapp. Det ble etablert nytt glasstak i lysgård for å få inn dagslys i næringslokalene. De komplekse arbeidene i næringslokalene pågikk med hotellet i drift.

I hotellet er det utført rivearbeider og rehabilitering av 99 hotellrom med komplette tekniske installasjoner. Det er etablert to nye tekniske rom i loftsetasjen, med tilhørende endring og rehabilitering av deler av takkonstruksjonen. I hovedtrapperom er det montert en ny glassheis fra resepsjonsområdet. I tillegg er det etablert en nye heissjakt for båreheis.

For å få frem gatefasadens opprinnelige uttrykk er denne rehabilitert med kalkblåsing. Øvrige fasader ble rehabilitert i tråd med Byantikvarens anbefalinger. Bygningen er på Byantikvarens gule liste.

Hotellet sammenkobles med hotelllokalene i Rosenkrantzgate 11, som tidligere er rehabilitert av Consto Øst AS.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Region Øst
Byggherre Eiendomsspar AS
Areal 7 600 kvm
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 180
Ferdigstilt 2020