Gå til innhold

Smoltanlegg for Grieg Seafood

Nytt smoltanlegg og kai i tilknytning til anlegget

Consto har fått totalentreprisen på prosjektet og vil ha ansvaret for den byggetekniske leveransen samt koordinering av alle utførende faggrupper. Inkludert i oppdraget er bygging av en kai i tilknytning til det nye anlegget. I prosjektet skal Consto samarbeide med Pure Salmon Technology, som har fått ansvaret for det prosesstekniske anlegget.

Consto har med stor suksess gjennomført flere store industriprosjekter de siste årene. Fra andre liknende prosjekter har vi opparbeidet oss erfaring og kunnskap som vi vil nyttiggjøre oss av i dette prosjektet.

Når det nye anlegget står ferdig, vil det årlig bli produsert inntil 3.000 tonn post-smolt. Det nye anlegget skal bygges i tilknytning til det eksisterende smoltanlegget som Grieg Seafood har på Adamselv.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Nord AS
Byggherre Grieg Seafood Finnmark
Ferdigstilt 2026