Gå til innhold

Spjelkavik Arena

Ny idrettshall med tilhørende utomhusanlegg.

Prosjektet omfatter ny idrettshall, Spjelkavik Arena, med tilhørende utomhusanlegg. Idrettshallen er lokalisert ved Spjelkavik Idrettspark, og er prosjektert med om lag 6 500 kvm og har krav om 13 meter innvendig fri høyde på de to håndballflatene. Hallen skal romme lokaler til kroppsøving og idrettsfag samt lokale til kampsport, i tillegg til tilhørende vrimleareal, garderober og lager. Idrettshallen skal ha gode idrettsfunksjonelle løsninger, både for breddeidrett / bruk til kroppsøving, men skal også ivareta krav til topphåndball. Hallen skal tilfredsstille arenakrav for elite og 1. divisjons spill med publikumskapasitet på ca. 2000 personer. Minimums krav til internasjonale kamper skal også ivaretas, men anlegget er ikke dimensjonert for større internasjonale kamper.

Før oppstart totalentreprise med bygging av hallen skal det gjennomføres en egen grunn- og infrastruktur entreprise hvor det bla. blir fjernet forurensede masser på tomta, gjennomført omfattende masseutskifting hvor det bygges opp bærelag til gitt kotehøyde som blir grensesnitt mellom entreprisene, samt opparbeid gangveier og infrastruktur til hallen.

Bygget skal sertifiseres til BREEAM Very Good.

Status Under oppføring
Entreprenør Region Midt
Byggherre Møre og Romsdal fylkeskommune
Areal 6 500 kvm
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 166
Ferdigstilt 2024