Gå til innhold

Stord videregående skole

Ny videregående skole - samspillsfase

Sammen med Link arkitektur har Consto Bergen vunnet pris- og designkonkurransen for bygging av nye Stord videregående skole for Vestland fylkeskommune.

Stord videregående skole er i dag lokalisert på to steder, og skal på sikt slås sammen til en skole på Vabakkjen. Consto Bergen har fått oppdraget med å bygge første byggetrinn, som omfatter arealer for yrkesfaglige utdanningsprogram og voksenopplæring.

Kontrakten omfatter riving av den gamle skolen og bygging av nye lokaler, totalt 11.000 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Skolen vil bli bygget i tre, med fasader i malmfuru og karbonatisert tre, og taket blir dekket med grønne planter. Vrimleområde, kantine og bibliotek er plassert ut mot en åpen plass midt i skolen. Dette vil bli et indre gårdsrom med planter og trær som elevene kan bruke, og som gir godt med dagslys inn i bygget.

Byggestart: januar 2023.

Partene starter i november 2021 en samspillsfase for å optimalisere prosjektet. Samspillsfasen skal gå fram til sommeren. Fylkestinget skal høsten 2022 fatte vedtak om bygging av den nye skolen.

 

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Bergen AS
Byggherre Vestland fylkeskommune
Areal 11 000 kvadratmeter
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 320
Ferdigstilt 2025