Gå til innhold

Norwegian Green Building Council

logogreenConsto er blitt medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC) som eier BREEAM NOR.

For å imøtekomme den økende etterspørselen fra byggherrer på BREEAM, utdannes pr.d.d. 2 ansatte i Consto til autoriserte BREEAM-NOR Akkreditert Profesjonell (AP).

Norwegian Green Building Council (NGBC)

 • Skal øke bærekraften i norske bygg.
 • Skal utløse frivillige bidrag og markedsorienterte endringer.
 • Skal være landets ledende leverandør av helhetlige, samlende og anerkjente klassifiserings- og sertifiseringssystemer, og skal tilby beste kunnskap om bærekraft i norsk bygg og eiendom.
 • Eier BREEAM-NOR
 • Er en forening, eid av medlemmene.
 • Er ikke kommersiell.

Vår strategi for BREEAM-NOR

NGBC er nasjonal rettighetshaver til BREEAM-NOR, og representerer BRE Global som internasjonal rettighetshaver til BREEAM. BREEAM-NOR anerkjenner kvaliteter ut over myndighetenes minimumskrav. BREEAM-NOR skal på kort sikt bidra til økt bærekraft og kvalitet i norske næringsbygg, gjennom økt bevissthet om hvordan eiere, leietakere og samfunnet kan oppnå:

 • Økt trivsel for byggets brukere, ved å sikre sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger
 • Bedre driftsøkonomi, avkastning og verdiøkning
 • Bedre miljø og lavere energiforbruk

På sikt skal NGBC tilby norske versjoner av BREEAM for alle typer bygg, og alle livsfaser for bygd miljø.

Nettsiden til BREEAM-NOR »

 • Publisert: 21. november 2013
 • Kategorier: Nyheter