Gå til innhold

Consto Anlegg rehabiliterer Follotunnelen

Det nyetablerte anleggsselskapet, Consto Anlegg AS, har sikret seg oppdraget å rehabilitere og oppgradere den 900 meter lange Follotunnelen på E6 i Akershus for Statens vegvesen. Hovedentreprisen, som er på ca. 45 millioner kroner eks mva., skal utføres på 9 måneder med oppstart 1. april 2016. Kontrakten omfatter både arbeider i tunnelen og i dagsone, hovedsakelig utført som nattarbeid. – Begge tunnelløp forutsettes å være åpne for trafikk på dagtid, men vi regner med å kunne utføre en del av arbeidet i dagsonen på dagtid, opplyser anleggsleder Bjørn Olav Johansen i Consto Anlegg AS. Follotunnelen ble tatt i bruk i 1998.

Consto har også sikret seg to mindre anleggsoppdrag for ca. 20 millioner kroner eks mva. –  et høydebassening på Raufoss for Vestre Toten kommune, samt et reservevannforsyningsanlegg for Nedre Romerike Vannverk på Karihaugen nord for Oslo.

Satser i anleggsmarkedet Consto-konsernet har dermed tatt steget inn i anleggsmarkedet. – Vi etablerte oss på Kløfta senhøstes 2015 og har brukt tid på å bygge opp en organisasjon og legge en langsiktig strategi for virksomheten, opplyser adm. direktør i Consto Anlegg AS, Thorbjørn Eng. – I første omgang konsentrerer vi oss om anleggsoppdrag i Østlandsområdet, men vi er samtidig i gang med å se på etableringsmuligheter i Trøndelag og Nord-Norge. Både organisk vekst og oppkjøp av selskaper er en del av strategien i disse områdene, opplyser Eng, som signaliserer at Consto-konsernet har som mål å være landsdekkende også i anleggsmarkedet i løpet av få år.

  • Publisert: 2. mars 2016
  • Kategorier: Nyheter