Gå til innhold

Endring av eierstrukturen i Barlindhaug Eiendom AS og Consto AS

Ny eierstruktur skal styrke eiendom- og entreprenørvirksomheten. Fra venstre adm. direktør Hans Kristian Seterlund, Consto AS, konsernsjef i Barlindhaug, Kent Helge Holst og adm. direktør Jens Arne Johnsen i Barlindhaug Eiendom AS (Foto: Svein Børre Mathisen).

Selskapene Barlindhaug Eiendom AS og Consto AS har hatt en sterk vekst de siste årene.

Selskapenes eierstruktur gjennom Barlindhaug as har vært preget av aktive ansatte som aksjonærer, og dette har vært en vesentlig del av grunnlaget for utviklingen. Det har de siste årene vært krevende å bruke eiersiden aktivt i en slik sammenheng etterhvert som verdien på selskapene har steget, og viljen har vært liten til å selge aksjer. For å styrke mulighetene for ansatte å være på eiersiden, samt ha eksterne eiere som aktive bidragsytere til videre vekst, skjer det nå en endring av eierstrukturen. Nytt eierskap vil bli gjennom CoBe Holding as under ledelse av Kent Helge Holst som i dag er konsernsjef i Barlindhaug as.
I den nye eierstrukturen vil de ansatte fremdeles være majoritetseiere.

Videre kommer Mecca Invest AS inn på eiersiden med 10 % (Roger Adolfsen) og Klevenstern AS med 10 % (Kristian Adolfsen). Som økonomisk grunnlag for denne eiertilpasning er de to selskapene verdsatt til 950 millioner kroner.

Det er sterk tro på at denne endringen vil legge grunnlaget for en videre sunn utvikling i Barlindhaug Eiendom AS og Consto AS.

Barlindhaug as
Jens Arne Johnsen, styreformann

  • Publisert: 4. november 2016
  • Kategorier: Nyheter