Gå til innhold

Consto overtar svensk byggselskap

Consto AS har kjøpt 70 prosent av aksjene i det svenske entreprenørselskapet Byggbolaget i Värmland AB (BBV) i Karlstad. Selskapet er en av Värmlands ledende byggentreprenører med 170 ansatte og en forventet omsetning i 2016 på ca. SEK 800 millioner kroner. Selgere er BBVs VD, Lasse Vikström, og styreleder Jonas Jønsson, som begge fortsetter i selskapet. Byggbolaget har hovedkontor i Karlstad og avdelingskontor i Ørebro. – Vi har opplevd en kraftig vekst det siste året, og har nå en samlet ordrereserve på SEK 2,5 milliarder, opplyser VD Lasse Vikström.  Boligbygging utgjør størstedelen av ordrereserven, men selskapet utfører også alle typer nærings- og industribygg.

Strategisk oppkjøp
Consto har i løpet av ti år bygget opp et landsdekkende norskeid entreprenørkonsern med 550 ansatte og en forventet omsetning i 2016 på ca. 3,5 milliarder kroner. – Vi har hatt et strategisk mål om å gå inn i det svenske byggemarkedet, sier adm. direktør Hans Kristian Seterlund i Consto AS. – Byggbolaget passer godt inn i vårt konsern og vår måte å drive entreprenørvirksomhet på.

Satser svensk i Sverige
Seterlund fremhever lokal markedskunnskap og nettverk som suksesskriterier for å lykkes i entreprenørbransjen. – Jeg har ingen tro på at vi nordmenn kan den svenske entreprenørmarkedet bedre enn svenskene selv. Språk er nok ganske likt, men kultur, struktur og markedsmekanismer er helt forskjellig fra hva vi er vant med, sier Seterlund. – For oss er ambisjonen å utvikle bærekraftig og lønnsom virksomhet i Sverige gjennom svensk ledelse og med svenske ansatte. Der vi ser synergier over landegrensen er først og fremst på innkjøp, samt kompetanse- og leverandørutvikling, her er det mye å hente, tror Seterlund.  – I første omgang vil vi nå sammen med Byggbolagets ledelse sikre posisjonen i byggemarkedet, og bygge oss opp etterhvert som vi utvikler nettverk og relasjoner, sier Hans Kristian Seterlund.

For informasjon:
Adm. direktør Consto AS Hans Kristian Seterlund, Consto AS  –  tlf. 00 47 480 78 990
VD Lasse Vikstrøm, Bygggbolaget i Värmland AB – tlf.  00 46 54 224 44 01
Kommunikasjonssjef Leo Nygænen, Consto AS – tlf.  00 47 922 51 120

  • Publisert: 15. september 2016
  • Kategorier: Nyheter