Gå til innhold

Consto skal bygge avfallsanlegg i Lørenskog og infrastruktur for trafostasjon i Oslo

Consto Anlegg har skrevet konrakter for to anleggsoppdrag til 74,5 mill. kr eks. mva.

Det største, Skårer avfallsanlegg for Lørenskog kommune, er en totalentreprisekontrakt på 52 mill. kr eks. mva. med en opsjon på ytterligere 31 mill. kr. – På grunn av reguleringsarbeider vil anleggsarbeidene først starte et stykke ut i 2018 med ett års byggetid, opplyser daglig leder Morten Karlsen i Consto Anlegg Øst AS.

Det andre oppdraget omhandler forberedende infrastrukturarbeider for Smedstad-Sogn trafostasjon i Oslo for Statnett. – Dette er en hovedentreprise som allerede er i gang og som ferdigstilles i mars 2018, opplyser Karlsen. Kontraktssummen er på 22,5 mill. kr eks mva.

Skårer avfallsanlegg skal dimensjoneres for ca. 3.850 boenheter i fremtidige boligfelt i Lørenskog kommune. I tillegg er planen at en del næringsvirksomhet skal kunne kobles til systemet for levering av restavfall. Constos kontrakt omfatter et stasjonært avfallssug med avfallsstasjonen plassert i Gamleveien 104 på Lørenskog.

Stasjonen skal delvis bygges inn i terrenget, og er bygget på en slik måte at den ikke er til hinder for fremtidig utnyttelse av området.

Kontrakten for bygging av Skårer avfallsanlegg er i boks, men byggestart skjer først i 2018. Prosjektleder i Lørenskog kommune, Jasmin Sajnovic, (tv) og daglig leder Morten Karlsen i Consto Anlegg Øst (Foto: Consto).
  • Publisert: 3. juli 2017
  • Kategorier: Nyheter