Gå til innhold

Nytt byggetrinn og godt salg på Workinntoppen i Tromsø

Profier AS og Barlindhaug Eiendom AS går i gang med 10 boligblokken på Tromsøs største boligprosjekt, Workinntoppen, som når det står ferdig utbygd ved årsskiftet 2019/20, består av 480 boliger, fordelt på 15 boligblokker samt et underjordisk parkeringsanlegg med plass til 570 biler.

Consto har fått oppdraget å bygge 29 leiligheter inkl. seks hybler i bygg E2 med en kontraktssum på ca. 72 mill. kroner eks. mva.

Ifølge Constos prosjektleder Torgeir Ingebrigtsen, har byggetrinnet et samlet BTA på 3 823m2, som inkluderer parkeringsanlegg i p-hus med parkeringsheis. Byggestart er primo august med overlevering 15. september 2018.

Tromsø – god balanse i boligmarkedet
Utbyggergruppen bak Workinntoppen melder om godt boligsalg. – Vi har igangsatt 331 leiligheter og solgt 286, hvorav 12 boliger i bygg E2 som igangsettes i august, opplyser Åge Fossum, styreleder i byggherreselskapet Workinntoppen AS. I motsetning til signaler fra andre deler av landet, er vår opplevelse at boligmarkedet i Tromsø velfungerende med en god balanse mellom tilbud og etterspørsel, fremholder Fossum.

Workinntoppen er ett av Constos største prosjekter. Selskapet har så langt sikret seg oppdrag for nærmer 900 millioner kroner i prosjektet som har en samlet entreprisekostnad på 1,6 milliarder kroner.

Workinntoppen AS: Eid av Profier AS og Barlindhaug Eiendom AS. Profier AS er eid med 80% av Bjørn Rune Gjelsten og 20% av Lasse Lundhaug.

Styreleder i Workinntoppen AS, Åge Fossum og Constos prosjektleder, Torgeir Ingebrigtsen, er enige om at Workinntoppen både er et godt bo-område og et imponerende byggeprosjekt. (Foto: Lars Johnsgård Jensen).
  • Publisert: 6. juli 2017
  • Kategorier: Nyheter