Gå til innhold

Malmporten Handelspark i Narvik – byggeoppdrag til 135 mill. kr

Consto AS har skrevet kontrakt med Demag Utvikling AS for utbyggingsprosjektet Malmporten Handelspark og Extra Bygg, Narvik. Prosjektet er lokalisert midt i Narvik sentrum på den tidligere utskipningstomten til LKAB for malm fra Kiruna.

Totalentreprisekontrakten er på ca. 135 millioner kroner eks. mva.
– Dette er et prosjekt vi har arbeidet med gjennom flere år så dette er en gledens dag for oss, sier Constos regionsjef i Hålogaland, Erlend Danielsen.

Første butikkåpning i mai 2018
Byggetiden løper fra november 2017 til ferdigstillelse av utomhusanlegget  1. juni 2019.

– Vi har første butikkåpning allerede i mai 2018, deretter blir det trinnvis overlevering av butikker med ca. to måneders mellomrom frem til  siste butikk åpner i januar 2019, opplyser prosjektleder Eirik J. Olsen, som forsikrer at nybyggene skal stå trygt:
– Tomten vi bygger ut er tidligere benyttet som LKABs lagerområde for malm. Her har det har vært lageret millioner av tonn malm gjennom flere ti-år, helt fra Demag-anlegget sto ferdig en gang på 50- tallet og frem til en gang på utpå 90-tallet, forteller Eirik J. Olsen.

Han har følgende kraftfulle attest til den kommende byggetomten: -Tomteforholdene skal være de mest stabile og komprimerte iallfall i Norge!

Prosjektets hovedtall:
Malmporten Handelspark: Forretningsareal 5.355 m2 og utomhus areal ca. 6000m2.
Extra Bygg:  Forretningsareal 5. 684m2 og utomhus areal ca. 7.500m2.

Klart for byggestart i Narvik! Fra venstre Gunnar Skålvold, (Demag Utvikling), Eirik J. Olsen og Erlend Danielsen fra Consto (Foto: Terje Næsje/Fremover).
  • Publisert: 5. oktober 2017
  • Kategorier: Nyheter