Gå til innhold

Consto AB og Magnolia Bostad inngår avtale om bygging av 2000 boliger i Sverige for ca. 2 milliarder kr

Consto AB har undertegnet en strategisk samarbeidsavtale med eiendomsselskapet Magnolia Bostad om utvikling og bygging av ti boligprosjekter med inntil 2000 boliger på sentrale steder i Sverige. Utbyggingsavtalen har en samlet kontraktsverdi på ca. 2 milliarder kroner.

I tillegg har Consto AB allerede inngått kontrakt på 530 millioner kroner med Magnolia for et boligprosjekt med 455 leiligheter i Nynäshamn, tre mil sør for Stockholm. Samlet øker dermed Consto sin ordrereserve i Sverige med ca. 2.500 millioner kroner.

Gjennombrudd i Sverige
– Samarbeidsavtalen med Magnolia Bostad representerer et definitivt gjennombrudd for oss som nasjonal aktør i det svenske byggemarkedet, sier VD Lasse Vikstrøm i Consto AB. – Vi har lært å kjenne Magnolia som en profesjonell og målrettet byggherre som vet på stille krav til sine samarbeidspartnere.

Constos oppgave blir å tilføre samarbeids-prosessene med Magnolia bærekraftige løsninger, kompetanse og kapasitet som sikrer gode og markedstilpassede boliger, fremholder Vikström.  Avtalen forutsetter at prosjektene oppfyller sertifiseringskriteriene i det svenskene omtaler som” Miljøbyggnad Silver».

Sverige-satsningen gir resultater
Constos adm. direktør Hans Kristian Seterlund er fornøyd med utviklingen i den svenske byggevirksomheten. – Da vi høsten 2016 gikk inn i Sverige gjennom oppkjøpet av Byggbolaget i Värmland AB i Karlstad, var målet å posisjonere oss i de mest ekspansive markeder i løpet av noen år.

Utviklingen har gått raskere enn hva vi forutså, takket være dyktige og jordnære ledere som har gode byggherre-relasjoner og et godt rennomme i markedet, sier Seterlund.  – Avtalen med Magnolia Bostad gir oss et solid fundament for å ta ytterligere posisjoner i Sverige, sier Hans Kristian Seterlund.

Boligprosjektet, Telegrafen 16, i Nynäshamn kommune sør for Stockholm, har byggestart våren 2018 og ferdigstillelse høsten 2020. Byggeprosjektet inngår ikke den nye samarbeidsavtalen.

For informasjon:
VD Lasse Vikström, Consto AB, tlf. +46 54 224 4401
Adm. direktør Hans Kristian Seterlund, Consto AS, tlf +47 480 78990

  • Publisert: 6. oktober 2017
  • Kategorier: Nyheter