Gå til innhold

Nytt byggetrinn igangsettes på Workinntoppen i Tromsø

Boligprosjektet Workinntoppen i Tromsø blir stadig større, og boligsalget går bra! I slutten av oktober 2017 er det solgt 302 leiligheter av i alt 332 som er lagt ut for salg.  Nå har utbyggeren, Barlindhaug Eiendom og Profier, undertegnet kontrakt med Consto AS for et nytt byggetrinn med 28 leiligheter – en totalentreprisekontrakt på ca. 43 mill. kr eks. mva.

Byggetiden er ett år med overlevering 14. desember 2018. Boligblokken (C1) med 28 leiligheter oppføres i fire etasjer, samt parkering og boder i underetasjen.  Bruttoareal: 1.723m2 (BRAS Bolig: 1.297m2).

Attraktivt boligprosjekt
Det var høsten 2014 at boligprosjektet Workinntoppen ble igangsatt på det som må være en av Tromsøs flotteste boligtomter. Når hele prosjektet er ferdig utbygget i 2019/2020 vil prosjektet ha 480 leiligheter.

I følge styrelederen i utbyggingsselskapet, Åge Fossum, er utbyggingsrammen for Workinntoppen ca. 1,6 milliarder kroner. Consto AS har så langt inngått byggekontrakter for 932 millioner kroner eks. mva. på Workinntoppen.

Utbyggingsselskapet Workinntoppen AS, eies 50/50% av Profier AS (80% Bjørn Rune Gjelsten og 20% Lasse Lundhaug) og Barlindhaug Eiendom AS.

Styreleder i Workinntoppen AS, Åge Fossum (tv), er fornøyd med salgsutviklingen. Nå har utbyggingsselskapet gitt klarsignal for et nytt byggetrinn – 28 leiligheter som skal ferdigstilles i desember 2018. Constos prosjektleder, Torgeir Ingebrigtsen, er klar for oppdraget. (Foto: Lars Johnsgård Jensen).

For informasjon:
Styreleder Åge Fossum, Workinntoppen AS, tlf. 916 40097
Prosjektleder Torgeir Ingebrigtsen, Consto AS, tlf. 416 24747

  • Publisert: 26. oktober 2017
  • Kategorier: Nyheter