Gå til innhold

Consto Anlegg Nord med strategisk oppkjøp av maskinentreprenøren Codem

Fra 1. november 2017 innlemmes maskinentreprenørselskapet, Codem AS, fra Kåfjord i Troms i Consto Anlegg Nord AS.  Selskapet har ni ansatte, hvorav syv fagarbeidere, som alle blir ansatt i Consto Anlegg Nord.

–  Dette er et strategisk oppkjøp for å sikre oss bedre fagarbeider-kapasitet og spisskompetanse, opplyser daglig leder Svein-Erik Løvli i Consto Anlegg Nord.
Codem AS utfører VA- og grunnarbeid og riveoppdrag i Nord-Norge. Selskapet er ett av få selskaper i Troms og Finnmark som er godkjent bedrift for innvendig og utvendig asbestsanering.

Consto Anlegg på offensiven i Nord-Norge
Daglig leder Svein-Erik Løvli er godt fornøyd med utviklingen for Constos anleggsvirksomhet i Nord-Norge. – Strategien i anleggsmarkedet er å bygge opp slagkraft slik at vi kan bli en konkurransekraftig og attraktiv aktør også i anleggsmarkedet, sier Løvli. Anleggsselskapet har i sitt første skikkelige driftsår tre større oppdrag i arbeid: Nord-Tromsø Høydebasseng for Tromsø kommune, E8 Breivika havn for Statens Vegvesen og grunnarbeider for boligprosjektet Bjerkaker sjøpark i Tromsø der Consto er totalentreprenør.

– Vi regner med en omsetning på ca. 150 millioner kroner i 2017, men har helt klart større ambisjoner, fastslår Svein-Erik Løvli i Consto Anlegg Nord AS.

Daglig leder i Consto Anlegg Nord AS, Svein-Erik Løvli (midten) er godt fornøyd med at de to eierne av Codem AS og selskapets syv ansatte blir del av Consto. Fra venstre: Thomas Gustavsen og Ståle Koht Hansen. (Foto: Consto).

For informasjon:
Daglig leder Svein-Erik Løvli, Consto Anlegg Nord AS, tlf. 951 75602, mail: svein.erik.lovli@consto.no
Daglig leder Thomas Gustavsen, Codem AS, tlf. 948 79116, mail: thomas@codem.no

 

  • Publisert: 1. november 2017
  • Kategorier: Nyheter