Gå til innhold

Consto i fin flyt – økte omsetningen og styrket resultatet i 2017

Entreprenørkonsernet Consto fikk en samlet omsetning i 2017 på 5.655 millioner kroner, en økning på 1.455 millioner kroner fra 2016. Resultatet før skatt ble 248 millioner kroner (161 mill. kr) som gir en resultatgrad på 4,4 prosent. – Vi er fornøyd med Constos samlede volum og resultat i 2017, sier adm. direktør Hans Kristian Seterlund. Ved årsskiftet var ordrereserven ca. 5 mrd. kroner.


Entreprenøromsetningen fordeler seg slik:
Norge 4.100 mill. kr (3.532 mill. kr) – Sverige 1.567 mill. kr (470 mill. kr).

Fortsatt høy aktivitet i bygg
Hans Kristian Seterlund tror på en fortsatt høy aktivitet i det norske byggmarkedet.
– Usikkerheten knytter seg først og fremst til utviklingen i boligmarkedet, der signalene går i litt ulik retning. Vi er også spent på konsekvensene for norsk næringsliv i en eventuell fullskala global handelskrig, fremholder Seterlund.  – Consto har de siste årene satset på å øke andelen offentlige prosjekter og ROT-markedet, det har vært en vellykket strategi.  Consto er nå posisjonert i alle fylker, og jeg føler vi har god dekning for å si at Consto er en landsdekkende entreprenør, fastslår Seterlund. Siste Consto-etablering er i Sogn og Fjordane med Florø som hovedbase.

God vekst i Anlegg
Consto gikk inn i anleggsmarkedet for to år siden og har nå etablert seg på Østlandet og i Nord-Norge. – Vi er i gang med å bygge opp en solid anleggsorganisasjon og vil de neste tre årene øke både omsetning og geografisk tilstedeværelse i Norge, fremholder Consto-sjefen.

Konsoliderer Sverige
I Sverige har Consto etablert Consto AB som konsernselskap. Virksomheten er foreløpig konsentrert i aksen Karlstad (Värmland) Stockholm.  – I vårt første hele driftsår har vi volummessig hatt en kraftig vekst. Nå vil vi bruke inneværende år til å konsolidere og legge en strategi for videre geografisk ekspansjon i Sverige, fastslår Hans Kristian Seterlund.

 
Consto Entreprenør Konsern

2016

2017
Driftsinntekter

       4 002 281

     5 655 266

Driftsresultat

          168 029

        240 757

Resultat før skatt

          170 380

        247 722

Egenkapital

          352 727

        534 566

Egenkapitalandel

19,0 %

22,7 %

 

Consto Holding AS Entreprenør og eiendomsvirksomhet
Fra 1. desember 2016 inngår entreprenørkonsernet Consto AS i Consto Holding AS sammen med  eiendomsselskapet, Barlindhaug Eiendom AS.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Adm. dir. Hans Kristian Seterlund, tlf. 480 78990
Kommunikasjonssjef Leo Nygænen, tlf. 922 51120

  • Publisert: 18. april 2018
  • Kategorier: Nyheter