Gå til innhold

Consto klar for Nordhordland Helsehus – et byggeoppdrag til 300 mill. kr

Consto starter byggingen av Nordhordland Helsehus i Knarvik, Lindås kommune i Hordaland i august med ferdigstillelse november 2020. Totalentreprisekontrakten er på ca. 300 mill. kroner eks mva. Helsehuset har et bruttoareal på 16 824 m2, hvorav 3 594m2 parkering.

Arkitekt er Link arkitektur AS.
– Som det fremgår av navnet blir dette et helsebygg med mange funksjoner, legevakt, ambulanse, fysioterapi, ergoterapi, dialyse, hudspesialist, BUP, Barnevern +++, opplyser daglig leder i Consto Bergen, Arve Sande.

Leietakere er Helse Bergen, Fylkestannlegen i Hordaland, Kommunene i Nordhordland og Alver Kommune. Før de bygningsmessige arbeider igangsettes, skal eksisterende bebyggelse saneres, og det skal gjennomføres et omfattende grunnarbeid.

Satser på offentlige prosjekter
Consto Bergen har de siste årene hatt stor suksess med flere offentlige byggeprosjekter. I 2017 ble Luranetunet omsorgssenter overlevert. Nå er selskapet i gang med Familiens Hus, et helsehus på Osterøy, Os idrettshall og Dale barne- og ungdomsskule.
– Det er et interessant perspektiv at prosjekter som helsehuset i Knarvik,  har stor samfunnsnytte, ikke uvesentlig for oss i byggenæringen det heller, sier Constos Arve Sande.

Slik blir Nordhordland Helsehus i Knarvik. Illustrasjon. LINK arkitektur AS / MIR

For informasjon:
Daglig leder Arve Sande, Consto bergen AS, tlf. 481 85 782

  • Publisert: 5. juli 2018
  • Kategorier: Nyheter