Gå til innhold

Consto-kontrakt på 658 leiligheter utenfor Stockholm SEK 762 millioner

Consto AB har inngått kontrakt med det børsnoterte eiendomsselskapet, Magnolia Bostad AB, om oppføring av 658 leiligheter i boligprosjektet, Tegelhagen, i Upplands-Bro kommune, i Stockholm. Kontraktens verdi er på ca. SEK 762 millioner og utgjør 1. byggetrinn i boligprosjektet som Magnolia Bostad AB satser på vil omfatte 1 500 leiligheter når hele prosjektet er ferdig utbygd i 2022.

1. byggetrinn har et samlet brutto areal på 42 452 m2 med leiligheter fordelt på 25 lavblokker.
– Vi beregner byggestart mot slutten av 2018 med suksessiv innflytting fra 2020 , opplyser adm. direktør, Lasse Vikström, i Consto AB. Den svenske Consto-sjefen melder også at det er gitt grønt lys for igangsetting av boligprosjektet, Telegrafen 16, med 455 leiligheter i Nynäshamn kommune utenfor Stockholm, som opprinnelig var forutsatt våren 2018.

Prosjektet består av en boligblokk i 18 etasjer, samt en lavblokk på 8 etasjer og garasjekjeller over tre plan. Samlet BTA utgjør 28 876 m2, samt garasje- og kjeller plan på tilsammen 11 745 m2.

Consto har nå en ordrereserve i Stockholmsregionen på SEK 1,2 milliarder kroner.

Boligprosjektet Tegelhagen i Upplands-Bro kommune er tegnet av ÅWL- arkitekter

For mer informasjon:
Adm. direktør Lasse Vikström, Consto AB, tlf. +46 54 224 4401
Adm. direktør Hans Kristian Seterlund, Consto AS, tlf. +47 480 78 990

 

  • Publisert: 10. august 2018
  • Kategorier: Nyheter