Gå til innhold

Consto bygger Lunner Helse- og omsorgssenter ca. 265 mill. kr

Consto er innstilt som totalentreprenør for Lunner Helse- og Omsorgssenter i Oppland. Kontrakten på ca. 265 mill. kroner eks mva. forutsetter endelig godkjennelse i Lunner kommunestyre 6. september.

Byggestart i oktober
Byggestart for helse- og omsorgssentret er planlagt til oktober 2018 med ferdigstillelse medio juni 2020. I følge daglig leder Jørn Bogen i Consto Eide har bygget et samlet BTA på 9 450 m2.

Lunner Helse -og Omsorgssenter omfatter 60 boenheter, hvorav 12 er omsorgsboliger, samt dagsenter. Sentret har to korttidsavdelinger med 16 beboerrom, to avdelinger for geriatri med 16 beboerrom og to avdelinger for demens med 16 beboerrom, samt skjermet stue.

Alle avdelinger får felles stue og spisestue. I tillegg kommer produksjonskjøkken, kafé, lokaler for fysioterapi, samt administrasjonsfløy.
Prosjektet skal bygges på en tomt der Lunner Almenning tidligere har drevet sagbruk, rett sør for det som skal bli Harestuas nye torg og sentrum.

Lunner Helse- og Omsorgssenter. Forprosjektet er tegnet av Bølgeblikk arkitektur.

Consto etablerer avdeling på Lillehammer
Consto vil nå satse sterkere på det offentlige og private byggemarkedet i Oppland og Hedmark og etablerer avdelingskontor på Lillehammer.

Nylig overtok entreprenørkonsernet Lillehammerselskapet, Byggutvikling Øst AS. Gjennom Byggutvikling Øst får vi med oss ansatte med lokalkunnskap og gode nettverk som vil bidra til å styrke oss i regionen, sier Jørn Bogen i Consto Eide.

Consto etablerer avdeling på Lillehammer gjennom overtagelse av Byggutvikling Øst AS (BUØ). Fra venstre prosjekt- og prosjekteringsleder, Gregor Jøingsli (BUØ), daglig leder Jørn Bogen, Consto Eide, daglig leder BUØ, Jan Marius Rønneseter, styreleder BUØ, Lars Harald Rylandsholm. Bak anleggsleder Anders Rööhs, BUØ (Foto Leo Nygænen)

For informasjon:
Daglig leder Jørn Bogen, Consto Eide, tlf. 909 81 611
Daglig leder Jan Marius Rønneseter, Byggutvikling Øst, tlf 970 35 468
Kommunikasjonsjef Leo Nygænen, Consto, tlf. 922 51 120

 

  • Publisert: 20. august 2018
  • Kategorier: Nyheter