Gå til innhold

Consto valgt til forprosjekt Hammerfest sykehus

Sykehusbygg HF og Finnmarkssykehuset har valgt et prosjektteam fra Consto til forprosjektet for nye Hammerfest sykehus. Prosjektteamet består av Multiconsult, Norconsult og Link Arkitektur.

Jens Solvang, Constos prosjektsjef.

Prosjektsjef Jens Solvang skal lede teamet som skal levere forprosjektet i april 2019. Det nye sykehuset er et trepartssamarbeid og skal inneholde integrerte arealer for Finnmarkssykehuset, UiT Norges arktiske universitet og Hammerfest kommune.

Sykehusbygg HF har sendt ut følgende pressemelding:

Prosjektteam for forprosjekt nye Hammerfest sykehus er valgt

Sykehusbygg HF og Finnmarkssykehuset har innstilt et prosjektteam fra Consto til forprosjektet for nye Hammerfest sykehus. Prosjektteamet består av Multiconsult, Norconsult og Link Arkitektur. Det nye sykehuset er et trepartssamarbeid og skal inneholde integrerte arealer for Finnmarkssykehuset, UiT Norges arktiske universitet og Hammerfest kommune.

Vant på god oppgaveforståelse
– Vi har lykkes med oppgaveforståelsen og svart grundig på oppgaven, takket være et slagkraftig og kompetent team der alle fag har bidratt med spesialkompetanse og erfaringer, fastslår Constos prosjektsjef, Jens Solvang. – Nå skal vi i fellesskap optimalisere og videreutvikle byggherrens konsept innenfor prosjektets rammer, fastslår Solvang, som kommer rett fra stillingen som prosjektsjef for byggingen av ny A-fløy på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Fornøyd med anbudsprosessen
– Vi er svært fornøyd med anbyderne og prosessen vi har vært gjennom. Vi går nå inn i en viktig fase hvor konseptet skal bearbeides og aktørenes ønsker og behov skal tas med i beregningene, sier Lill-Gunn Kivijervi, prosjektsjef i Finnmarkssykehuset HF. Prosjektet er meget spennende, både mht prosjektteamet og ikke minst samarbeidet med Hammerfest kommune og UiT Norges arktiske universitet. Samarbeidet vil løfte pasienttilbudet, forskning og utdanning ytterligere, sier Kivijervi.

– Det var to meget gode grupperinger som leverte inn tilbud. Formell tildeling og oppstart av kontrakten vil nå umiddelbart bli gjennomført. Sykehusbygg ser frem til å samarbeide med en robust organisasjon fra entreprenøren, sier Christian Brødreskift, prosjektleder i Sykehusbygg. –Forprosjektet skal leveres i april 2019.

Kontaktinformasjon:

  • Christian Brødreskift, prosjektleder, Sykehusbygg HF, Telefon: 911 89 850
  • Prosjektsjef Jens Solvang, prosjektsjef, Consto, Telefon: 900 66 076
  • Håkon Rønbeck, prosjektsjef, Hammerfest kommune, Telefon: 907 96 793
  • Erland Loso, avdelings direktør, Avdeling for bygg- og eiendom, UiT, Telefon: 905 47 471
  • Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef/prosjektansvarlig, Finnmarkssykehuset HF, Telefon: 994 99 223

 

 

 

 

 

  • Publisert: 3. september 2018
  • Kategorier: Nyheter