Gå til innhold

Siste byggetrinn i gang

Consto signerte for få dager siden kontrakt om bygging av de to siste byggene på Workinntoppen i Tromsø. Til neste år står en helt ny bydel og det hittil største boligprosjektet utenfor Oslo ferdig.

Spaden er allerede satt i jorda for de to siste byggene, som rommer 56 leiligheter og har et samlet BTA på 6 425 kvadratmeter.

Når de to siste byggene på Workinntoppen overleveres i desember til neste år, har prosjektsjef Torgeir Ingebrigtsen og hans team bygd totalt 502 leiligheter fordelt på 15 bygg, i tillegg til et stort parkeringsanlegg og parkområder.

Og det på ganske kort tid:

– Da vi startet i 2014 lagde vi en fremdriftsplan som sa at vi skulle være ferdig i 2020. Vi er stolte av at vi har holdt planen. Noen av byggene har vi også overlevert før tiden, sier Torgeir Ingebrigtsen.

Styreleder i Workintoppen AS, Åge Fossum, er også fornøyd.

– Når Workintoppen blir ferdigstilt i løpet av neste år, har det kun tatt seks år å utvikle, selge og bygge ut hele prosjektet, sier Fossum.

Workinntoppen eies med 50 prosent hver av Profier AS og Barlindhaug Eiendom AS.

Dette området av Tromsø er blitt et attraktivt sted å bo, og salget har hele tiden gått veldig bra. Så langt er det solgt hele 446 leiligheter til en samlet eiendomsverdi på ca 1,9 milliarder kroner siden oppstarten i 2015, opplyser Fossum.

– Dette enorme salget viser at området er meget populært å bo i med meget gode sol- og utsiktsforhold, populære bokvaliteter samt nærhet til sentrum og friområdene på Tromsøya, sier han.

Prosjektet har skapt store ringvirkninger lokalt. Ingebrigtsen anslår at omkring 70 prosent av alle varer og tjenester er kjøpt fra det lokale næringslivet.

– Hovedsakelig har vi engasjert lokale underentreprenører og leverandører. Og alt byggemateriale kjøper vi lokalt, sier Ingebrigtsen.

Nøkkeltall for de to siste byggene (B4 og B5)

 • Antall bygg: 2
 • Antall leiligheter: 56
 • BTA totalt: 6 425 kvm
 • Areal utomhus: 2 500 kvm
 • Kontraktssum: 159.100.000,- inkl. mva.

Nøkkeltall Workinntoppen totalt

 • Antall bygg: 15
 • Antall leiligheter: 502
 • BTA totalt: 52 807 kvm
 • BRA totalt alle bygg: 48 663 kvm
 • Areal utomhus: 33 863 kvm
 • Areal kulvert: 13 850 kvm
 • Total entreprisekostnad: 1.688.915.000,- inkl. mva.

 

Signering siste byggetrinn.
Signering siste byggetrinn.

 

Det er Consto Nord AS som står for utbyggingen av Workinntoppen. Consto Nord er et datterselskap i det landsdekkende bygg- og anleggskonsernet Consto. Constos datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har i overkant av 900 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor i Norge er i Tromsø, hovedkontor i Sverige er i Karlstad.

 • Publisert: 19. august 2019
 • Kategorier: Nyheter