Gå til innhold

Skal rehabilitere dammer for NTE Energi

Consto skal rehabilitere dammene Holden og Strømseter på oppdrag fra NTE Energi AS, arbeidet vil bli gjennomført i regi av Consto Anlegg Midt.

Dammene ligger i Follavassdraget, Verran kommune i Trøndelag. Dammene er reguleringsmagasin til Brattingfoss og Follafoss kraftverk.

Holden-dammen er en platedam som skal forsterkes. Frostveggen skal rives og erstattes med ny frostvegg. Det skal installeres ny varegrind og bunntappeluke, samt at rørbruddsventil med tilhørende utstyr og hus skal rives og reetableres. Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med dette inngår også i kontrakten.

– På Strømseter skal eksisterende dam og overløp forsterkes. Her skal luker og lukehus rives og nytt lukearrangement etableres. Vår kontrakt omfatter bygge- og anleggsteknisk arbeid i forbindelse med dette, opplyser Kari Mette Busklein, daglig leder i Consto Anlegg Midt.

Det har nå vært en samspillsfase, kontrakt ble inngått 7. august 2019 og oppstart på byggeplass er 1. oktober 2019. Arbeidet på dammene går delvis i parallell og arbeidene på begge dammene skal være ferdigstilt i november 2020.

Kari Mette Busklein signering med Kenneth Brandsås
  • Publisert: 9. august 2019
  • Kategorier: Nyheter