Gå til innhold

Consto kjøper Hammerfest Entreprenør AS

Hammerfest Entreprenør blir en del av Consto-konsernet.

Consto Nord har signert kontrakt med Veidekke Entreprenør AS om kjøp av 100 prosent av aksjene i Hammerfest Entreprenør AS.

Hammerfest Entreprenør fortsetter under eget navn, og blir et datterselskap av Consto Nord. Daglig leder Rolf Johnny Nilsen skal fortsatt lede virksomheten.

Kjøpet av Hammerfest Entreprenør er et strategisk grep for Consto, som gjennom dette selskapet vil befeste sin posisjon i et marked i vekst.

– Hammerfest Entreprenør har en sterk posisjon i lokalmiljøet og besitter kunnskap om lokale forhold og markedet. For oss er dette egenskaper Consto legger stor vekt på, sier daglig leder i Consto Nord, Erlend Danielsen.

Dette er i tråd med Constos modell der hensikten er å utvikle konsernet gjennom byggselskaper med ledelse og ansatte som har lokal markedskunnskap og tilhørighet. Consto er i dag det eneste entreprenørselskapet på byggsiden som er landsdekkende.

– Kjøpet manifesterer vår styrke som en landsdekkende entreprenør med lokal tilhørighet, kompetanse og kapasitet, sier administrerende direktør i Consto-konsernet, Hans Kristian Seterlund.

Hammerfest Entreprenør ble etablert i 2003 som en forlengelse av Byggmesteren Nord AS, og høsten 2012 kjøpte Veidekke selskapet. Selskapet har 27 ansatte og er i dag ledende i Hammerfest-regionen. Selskapet skal fortsatt ha Hammerfest-regionen som sitt hovedmarkedsområde.

– Hammerfest Entreprenør er en meget solid bedrift med dyktige og motiverte medarbeidere. Vi har hatt et veldig godt samarbeid og god lønnsomhet siden vi kjøpte bedriften i 2012. I kjølvannet av at vi nå toner ned vår aktivitet i landsdelen er det naturlig å avslutte vårt eierskap, men vi er trygge på at Consto vil videreutvikle Hammerfest Entreprenør til det beste for bedriften og de ansatte. Vi takker Rolf Johnny Nilsen og de ansatte for verdiene de har skapt og ønsker lykke til videre under nytt eierskap, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.

Consto Nord er et datterselskap i det landsdekkende bygg- og anleggskonsernet Consto. Constos datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har over 1 000 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor i Norge er i Tromsø, hovedkontor i Sverige er i Karlstad.

  • Publisert: 16. januar 2020
  • Kategorier: Nyheter