Gå til innhold

Consto med Norges nordligste miljøsertifisering

Constos nye hovedbygg i Tromsø er landets nordligste med miljøsertifiseringen BREEAM-NOR.

Hovedkontoret til Consto er Norges nordligste bygg som har fått miljøsertifiseringen BREEAM-NOR innenfor både planleggingen, byggingen og driften av bygget.

Constos miljørådgiver Jon Vindal har vært ansvarlig for planleggingen og tilretteleggingen av sertifiseringen. Han understreker at sertifiseringen er svært viktig for Consto.

– Miljøvennlige løsninger, energibesparende tiltak og bærekraft er ikke lenger ord man bare hører i festtaler. Ord gjøres nå om til handling, og det også i byggenæringen. Stadig flere byggherrer stiller krav til entreprenørene om at de ønsker bygg som tilfredsstiller kravene til BREEAM-NOR. Med denne sertifiseringen har Consto et bevis på at vi kan levere bærekraftige bygg, sier Vindal.

For et år siden stod det nye hovedkontoret til Consto ferdig, og medarbeidere tilknyttet Consto-konsernet flyttet inn i et topp moderne bygg i Sjølundveien i Tromsø.

Hovedkontoret er bygget i henhold til den internasjonale BREEAM-standarden, og inneholder flere ulike energibesparende tekniske løsninger. For å nevne noen av løsningene, hentes varme og kjøling til bygget fra jordbrønner 60 meter under bakken. Alle kontorer og rom er utstyrt med bevegelses- og varmesensorer, som styrer lys og varme etter individuelle behov og ønsker. Bygget er også utstyrt med regenerativ heis som genererer strøm når den er i bevegelse.

Bygget er utført som passivhus, som betyr at bygget er oppført med svært gode isoleringsegenskaper.

– For å få BREEAM-NOR-sertifisering stilles det krav til hvilke bærekraftige resultater bygget oppnår, ikke til de konkrete løsningene som brukes. Derfor gjelder det å tenke innovativt og nytt, sier Vindal.

Det viser seg at de valgte løsningene har gitt resultater. Energiforbruket til bygget blir kontinuerlig registrert, og forbruket viser at bygget er svært energieffektivt.

– Vi er veldig fornøyd. Vi registrerer allerede meget hyggelige og reduserte energikostnader, sier representant for byggherren Barlindhaug AS, Åge Fossum.

– Godkjenningen gis av ekstern tredjepart, og på bakgrunn av ulike kategorier innenfor alt fra energi, avfall, materialer og til ledelse. På bakgrunn av resultatene av disse kategoriene kan sertifikatet utstedes med ulike «karakterer». Samlet sett oppnådde vi 59,5%, og tilfredsstiller dermed kravene til BREEAM-NOR Very Good. Det er vi veldig fornøyd med, sier Jon Vindal.

BREEAM er ifølge Grønn Byggallianse verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. I Norge heter den BREEAM-NOR og er ifølge Grønn Byggallianse landets eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. Den er utviklet av Grønn Byggallianse i samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge, og sertifiseringen utstedes av en ekstern revisor. Formålet med BREEAM-NOR er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg (kilde: byggalliansen.no).

 

Consto er et av Norges ledende bygg- og anleggskonsern. Constos datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har 1000 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor i Norge er i Tromsø, hovedkontor i Sverige er i Karlstad.

  • Publisert: 19. januar 2020
  • Kategorier: Nyheter