Gå til innhold

Ombygging i Ny-Ålesund, Svalbard

Har fått verdens nordligste refundamenteringsoppdrag

I Ny-Ålesund på Svalbard utfører Consto Svalbard AS verdens nordligste refundamenteringsoppdrag på servicebygget til Kings Bay AS.

Kings Bay AS drifter samfunnet i Ny-Ålesund, og servicebygget er ett av de mest sentrale bygningene i Ny-Ålesund. Bygningen inneholder kontorene og resepsjonen til Kings Bay, samt kjøkken, messe, vaskeri og fellesarealer til alle beboere og forskere i Ny- Ålesund.

Servicebygget er bygget på slutten av 1950-tallet og ble på slutten av 1990-tallet bygget om og utvidet. Utvidelsen er bygget rundt den opprinnelige bygningen. I de senere år har det oppstått store skjevstillinger mellom opprinnelig bygning og tilbygget, fordi den eldste delen av servicebygget siger. For å hindre at dette utvikler seg videre og ytterligere skader oppstår, skal opprinnelig del refundamenteres og dermed stabiliseres. Samtidig skal også servicebygget bygges om for bedre å kunne håndtere økningen i antall forskningsdøgn i Ny-Ålesund. Hotelldelen og matserveringsfunksjonen skal fortsatt drives i byggetiden.

Ombyggingen oppsummeres i følgende punkter:
– Utbedre fundamentering/setningsskade
– Bedre utnyttelse av bygningsmasse
– Bedret logistikk i bygningen
– Bedre flyt ved inngangsparti, rundt resepsjonsområde og kjøkken
– Flytte sykestue til 1. etasje
– Vaskeri og kjøle- og fryserom rehabiliteres

Arbeidene er startet opp og skal være ferdig desember 2020/januar 2021.

  • Publisert: 18. februar 2020
  • Kategorier: Nyheter